ผลงานที่ผ่านมา

สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ ผลงานที่ผ่านมา 

ผลงานการันตี โดยสื่อมวลชนชั้นนำ

รางวัล ที่ 1 ครูของแผ่นดิน โดย สภาศิลปธรรมจิตตานุภาพ มอบรางวัลโดย คุณหญิงเครือวัลย์   ยงใจยุทธ หม่อมหลวง   สราลี กิตยากร หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร 

รางวัล ที่ 2 นักธุรกิจดีเด่น รางวัลนาคราช มอบรางวัลโดย หม่อมหลวงราชวงศ์จิรามคม กิติยากร

รางวัล ที่ 3 Top Brands Award 2016 โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยยั้งยืน" 

วิทยากร โครงการรัฐบาล ปี 2559-2560 โครงการ "การจายความรู้สู่ประชาชนในภารกิจ USO" กสทช. 10 จังหวัดทั่วประเทศ 

อยากจะเรียนการตลาดออนไลน์ เลือกเรียนกับสถาบันที่มีชื่อเสียง และครูสอนมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะ

 

 

Visitors: 143,540