รู้จักโปรแกรมบัญชี MAC-5

โดย: doublepine [IP: 110.77.228.xxx]
เมื่อ: 2015-07-10 17:35:49
[url=http://upload.siamza.com/2139022][img]http://upload.siamza.com/file_upload/modify/100715/2139022.jpg[/img][/url]คุณสมบัติเด่น• รองรับการทำงาน 2 ภาษา และเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถรองรับการสร้างบริษัททำการได้สูงสุด 600 บริษัททำการ ภายใต้หนึ่งฐานข้อมูล

• รองรับการรับเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างโปรแกรมอื่น ในรูปแบบตาราง Excel และ Text File โดยทำงานได้ทั้งกับระบบซื้อ ระบบขาย และระบบสินค้าคงคลัง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน

• รองรับสกุลเงินต่างประเทศ เป็นระบบ Multi-Currency และดูรายงานเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้ทั้งในระบบซื้อ ระบบขายและระบบบัญชีแยกประเภท

• ทุกรายงานสามารถใช้ระบบ Drill-down เพื่อตรวจสอบการบันทึกใบสำคัญ

• แสดงความเชื่อมโยงของเอกสาร โดยระบบจะช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์ของการไหลของเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ซื้อมาจากใบสั่งซื้อใดบ้าง ใบเสร็จซื้อเป็นการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ใบใดบ้าง เป็นต้น

• มีระบบ Password Security แบบละเอียด สามารถกำหนดรูปแบบสิทธิ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้โดยง่าย

• มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup) เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย และสามารถเรียกข้อมูลสำรองกลับมาใช้ได้โดยง่าย (Data Restoration)

• รองรับการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนข้อมูลในใบสำคัญเองสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือหลายบริษัทในเครือ

• รองรับการทำงานแยกตามสาขา แผนก โครงการ (Job) พร้อมสามารถเรียกรายงานต่างๆ และดูงบการเงินได้ทั้งแบบกลุ่มบริษัทหรือแยกสาขา

• รองรับระบบภาษีแบบยื่นรวมและแยกยื่นตามแต่ละสาขา

• วิเคราะห์รายงานทางการซื้อ/ขาย ผลกำไรขาดทุนสินค้าในแต่ละสาขา

• ดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ทั้งแบบรวมทุกสาขา ทุกคลังสินค้า หรือแยกดูในแต่ละสาขาได้

• ลดการบันทึกเอกสารการซื้อ/ขายและเบิก/จ่ายสินค้าซ้ำซ้อน สำหรับบริษัทที่ทำการซื้อขายระหว่างกัน หรือสาขาที่มีการโอนย้ายสินค้าให้กัน แต่อยู่กันคนละสถานที่ตั้ง

• รองรับระบบ Terminal กรณีที่มีสำนักงานใหญ่และสาขาhttp://www.doublepine.co.th/product/product.php?cate_sr=1บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด โทร 02-515-0600 กด 1Email :marketing@doublepine.co.thจำหน่ายโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมบริหารกลยุทธ์, โปรแกรมบริหารทุนมนุษย์, Software ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน, Double Pine Software, โปรแกรมบัญชี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 182,380