Content คืออะไร

โดย: ครูเจ สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ ไอทีแม่บ้าน โทร. 095-551-5034,098-459-9593 ไอดี: @itmaeban [IP: 58.8.176.xxx]
เมื่อ: 2017-09-23 07:55:24
Content คือ การสร้างบทความ รูปภาพ วีดีโอ “เนื้อหาที่มีประโยชน์” ให้กับผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจจนสามารถจดจำ Brand สินค้าได้ และเกิดความความจงรักภักดีใน Brand สินค้า(Brand Loyalty) ในที่สุดจริงๆ แล้วเป้าหมายลึกๆ ของ Content Marketing ก็คือการขายอยู่ดี แต่จะเขียนอย่างไรให้ขายได้ ขายได้แบบไม่ Hard Sale นำเสนอสินค้าแบบไม่ขาย เช่น หากจะขายรถมือสอง คุณควรสร้าง Content เช่น ข้อควรระวังสำหรับการซื้อรถมือสอง

ประโยชน์จากการซื้อรถมือสอง ข้อมลพวกนี้ ไม่มีใครไปบอกคุณได้ เพราะคุณเองเท่านั้นที่รู้ ธุรกิจของคุณ จะมาจ้างคนอื่นเขียน หรือให้คนอื่นไปคิดให้ได้อย่างไร ?Content คือการนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคให้ได้ก่อน แล้วเมื่อนั้นผู้บริโภคก็จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปจูงใจอะไรเค้ามากนัก ส่วนคุณจะเขียนอะไร นั้นมันขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการของคุณหากธุรกิจไหนทำได้ และมีการเก็บฐานข้อมูลที่ดี เช่น เก็บ Content ที่มีประโยชน์น่าอ่านไว้บนระบบกูเกิล Google เพื่อให้ลูกค้าค้นหาเจอหากมีการค้นหา อาจจะทำโดยการเขียนบทความ ภาพ หรือวีดีโอ ธุรกิจนั้นจะเติบโตบนโลกออนไลน์ อย่างแข็งแกร่งและแข็งแรงค่ะครูเจ ไม่ได้สอนแนวคิดในการเขียน Content แต่สอนการใช้ระบบเก็บข้อมูล Conten ที่ดีไว้บนระบบและเครื่องมือต่างๆ เช่นบน โซเชียลมีเดีย บนเว็บไซต์ บนกูเกิล เท่านั้นสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ ไอทีแม่บ้าน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 225,260